ČO keby?

Blog o duševnom zdraví a ľudskej celistvosti

Pocity, myšlienky, zaujímavosti, rady a osobné skúsenosti mladého chalana…

O mne

Kto som?

Moje meno je Matúš. Od mala milujem športNezáleží na tom, aký šport som sa rozhodol vyskúšať, vždy som bol odhodlaný prekonať výzvy a zdolávať prekážky. Šport ma naučil disciplíne, vytrvalosti a tímovej práci.

Momentálne pracujem ako freelancer so skúsenosťami v online marketingu a správe sociálnych sietí.

Obľubujem aj sebarozvoj a motivačnú literatúru, pretože verím, že neustály osobný rast a motivácia sú kľúčové pre úspech v živote.

Okrem toho poukazujem na dôležitosť mentálneho zdravia, pretože som roky bojoval s diagnózou panická porucha. Táto osobná skúsenosť mi umožňuje súcit a porozumenie pre ľudí, ktorí bojujú s podobnými problémami a motivuje ma poskytovať podporu a osobné skúsenosti pre tých, ktorí to potrebujú tak, ako som to kedysi potreboval aj ja.

blog

4 kráľovstvá

Píšem o 4 oblastiach, ktoré spoločne tvoria základ vrodenej vnútornej sily, ktorú má v sebe každý človek na tejto planéte. 

Všetko, čo urobíme vo vonkajšom svete, je dôsledkom toho, čo sa deje v našom vnútri.

psychológia

Myseľ je komplexný a dynamický systém, ktorý ovplyvňuje naše vnímanie sveta, naše postoje, presvedčenia a reakcie na rôzne situácie. Výskum mysle a psychologickej procesy pomáha nám lepšie porozumieť ľudskej povahy a prispieva k rozvoju terapií a intervencií v oblasti duševného zdravia.

Emocionalita

Srdce sa často považuje za symbol emocionality a citového prežívania. Je spojené s láskou, vášňou, radostou a smútkom. Emocionálny aspekt srdca sa prejavuje v reakciách na udalosti a vzťahoch s inými ľuďmi. Srdce môže byť zdrojom intuície a vnútorného hlasu, ktorý nám pomáha rozhodovať a vyjadrovať naše pocity.

telesnosť

Telo je našou fyzickou podstatou a nositeľom našej existencie. Cez svoju telesnosť sme schopní prežívať fyzické potešenie, ale aj bolesť a nepohodlie. Jeho starostlivosť a udržiavanie prostredníctvom výživy, cvičenia a zdravých návykov je dôležitá pre náš celkový pocit blaha a životnú energiu.

Duchovnosť

Duchovnosť sa týka nášho vnútorného sveta a hlbšej esencie bytia. Duša je jadrom našej duchovnej identity, zdrojom nášho vedomia a vnútornej múdrosti. Je to nehmotná a transcendentalná časť nášho bytia, ktorá sa prejavuje cez naše hodnoty, presvedčenia a hlboké vnútorné pocity.