Test na úzkosť

Test na úzkosť

Príklad testu na hodnotenie príznakov úzkostných porúch: 1. Máte často náhle a neočakávané záchvaty intenzívneho strachu alebo paniky? a) Áno, takmer vždy b) Áno, často c) Občas d) Zriedka alebo nikdy   2. Počas záchvatu paniky máte často fyzické príznaky, ako...