Test na OCD

Test na OCD

Otestujte sa na príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD):  1. Mám neustále opakujúce sa myšlienky alebo obavy, ktoré ma vyrušujú: a) Áno, veľmi často b) Občas c) Zriedkavo d) Vôbec nie   2. Cítim nutkanie vykonávať určité rituály, aby som sa zbavil/a...
Test na depresiu

Test na depresiu

Príklad testu na hodnotenie príznakov depresie:   1. V posledných dvoch týždňoch som mal/a záujem o veci, ktoré ma zvyčajne bavia: a) Áno, vôbec nie b) V niektorých prípadoch c) Väčšinou d) Áno, vo všetkých prípadoch   2. V posledných dvoch týždňoch som sa...
Test na úzkosť

Test na úzkosť

Príklad testu na hodnotenie príznakov úzkostných porúch: 1. Máte často náhle a neočakávané záchvaty intenzívneho strachu alebo paniky? a) Áno, takmer vždy b) Áno, často c) Občas d) Zriedka alebo nikdy   2. Počas záchvatu paniky máte často fyzické príznaky, ako...
Test na stres

Test na stres

Príklad testu na hodnotenie úrovne stresu: 1. Ako často sa cítite napätý/á a nervózny/á? a) Takmer vždy b) Často c) Občas d) Zriedka alebo nikdy   2. Ako dobre sa dokážete zrelaxovať po náročnom dni? a) Veľmi ťažko alebo vôbec b) Niekedy sa mi to podarí c)...
Test na empatiu

Test na empatiu

Príklad testu na empatiu, ktorý vám môže pomôcť zhodnotiť vašu schopnosť cítiť a porozumieť emocionálnemu stavu iných ľudí: 1. Ako často vnímate a chápete emocionálne stavy iných ľudí? a) Vždy a veľmi presne b) Väčšinou a dosť presne c) Občas a čiastočne d) Zriedka a...
Test na sebareflexiu

Test na sebareflexiu

Príklad testu na sebareflexiu, ktorý vám môže pomôcť zhodnotiť vašu súčasnú úroveň sebareflexie a povedomia o sebe: 1.Sústredím sa na svoje emócie a pocity a viem ich vyjadriť. a) Áno, často b) Občas c) Zriedka d) Nie   Vnímam a rozpoznávam svoje myšlienky a...