Test na OCD

Test na OCD

Otestujte sa na príznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy (OCD):  1. Mám neustále opakujúce sa myšlienky alebo obavy, ktoré ma vyrušujú: a) Áno, veľmi často b) Občas c) Zriedkavo d) Vôbec nie   2. Cítim nutkanie vykonávať určité rituály, aby som sa zbavil/a...
Test na depresiu

Test na depresiu

Príklad testu na hodnotenie príznakov depresie:   1. V posledných dvoch týždňoch som mal/a záujem o veci, ktoré ma zvyčajne bavia: a) Áno, vôbec nie b) V niektorých prípadoch c) Väčšinou d) Áno, vo všetkých prípadoch   2. V posledných dvoch týždňoch som sa...
Test na úzkosť

Test na úzkosť

Príklad testu na hodnotenie príznakov úzkostných porúch: 1. Máte často náhle a neočakávané záchvaty intenzívneho strachu alebo paniky? a) Áno, takmer vždy b) Áno, často c) Občas d) Zriedka alebo nikdy   2. Počas záchvatu paniky máte často fyzické príznaky, ako...